Wycieczki szkolne 1 dniowe
Z myślą o Naszych klientach, prezentujemy katalog przedstawiający ofertę wycieczek przygotowanych przez Biuro Podróży Gabriella-Travel.

Proponujemy krótkie, jednodniowe wypady oraz wielodniowe wycieczki zarówno krajowe, jak i zagraniczne.

Przedstawiamy Państwu najciekawsze przykłady wyjazdów łączących w sobie cechy imprez turystycznych, krajoznawczych i edukacyjnych.

Gwarantujemy, że podczas naszych wycieczek młodzież nie tylko w sposób miły i wartościowy spędzi czas, ale także utrwali nabytą w szkole wiedzę.

Jesteśmy otwarci na propozycje i sugestie. Każda wycieczkę możemy dostosować specjalnie do Państwa Potrzeb. Jeśli mają Państwo własną propozycje wycieczki - prosimy o kontakt gdzie przygotujemy specjalną, możliwie najkorzystniejszą kalkulację cenową oraz zagwarantujemy odpowiedni poziom świadczonej usługi.

Jak dokonać rezerwacji wycieczki?
Aby wycieczka została zgłoszona do realizacji, należy wypełnić druk zgłoszenia i dostarczyć do biura drogą: e-mail gabriella-travel@o2.pl telefoniczną 29 643 10 48 lub osobiście.

Ceny i warunki płatności
Ceny podane w katalogu skalkulowano na dzień 02.01.2014, w przypadku znacznej podwyżki cen paliw płynnych mogą ulec nieznacznej zmianie.
Cena wycieczki obejmuje zakres świadczeń ujętych w zgłoszeniu wycieczki.
Dlatego koszt tej samej wycieczki na tej samej trasie może być różny w zależności od zakresu zamówionych świadczeń. Wpłaty należności można dokonywać w ratach (przelewem, gotówką) dopłata do całości musi być uregulowana w terminie uzgodnionym z pracownikiem biura.

Autokary w posiadaniu biura
Klasy turystycznej 18, 20, 36, 45, 50, 56 miejscowymi.
Wyjazdy zagraniczne obsługują autokary klasy LUX tj. DVD, Klimatyzacja, Cafebar, VC.

Ubezpieczenie wycieczki:
Firma ubezpieczeniowa – SIGNAL IDUNA.
Od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie trwania wycieczki na terenie kraju, a zagranicą od KL i NNW.

Biuro Podróży Gabriella Travel posiada Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego nr 1111.
Posiadamy Gwarancję Ubezpieczeniową Banku Spółdzielczego w Ostrołęce.
Konto Bankowe: Millennium Bank 69 1160 2202 0000 0001 7421 2144