Ubezpieczenia turystyczne

Pełnia Zdrowia Direct

Ubezpieczenie Pełnia Zdrowia Direct to program opieki medycznej dostępny w dwóch wariantach:

 • Pakiet indywidualny – 41 zł/mies.
 • Pakiet rodzinny – 143,50 zł/mies.

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

 • konsultacje lekarzy specjalistów (internista, chirurg ogólny, dermatolog, endokrynolog, okulista)
 • badania diagnostyczne (laboratoryjne, obrazowe, czynnościowe)
 • zabiegi ambulatoryjne, pielęgniarskie i szpitalne
 • assistance medyczny (Infolinia Medyczna, Infolinia Baby Assistance)

Wszystkie świadczenia realizowane są w sieci 400 placówek medycznych w całej Polsce, dzięki czemu czas oczekiwania na wizytę jest ograniczony do minimum.

 

Bezpieczne Podróże

Bezpieczne Podróże to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa dla osób wyjeżdżających za granicę w celach wypoczynkowych, turystycznych, edukacyjnych i biznesowych.

Standard Bezpiecznych Podróży stanowią trzy ubezpieczenia:

 • kosztów leczenia i assistance
 • następstw nieszczęśliwych wypadków
 • pomocy i ochrony prawnej

Standard możesz rozbudować o ubezpieczenia dodatkowe:

 • bagażu podróżnego
 • odpowiedzialności cywilnej
 • rezygnacji z imprezy turystycznej
 • przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej
 • anulowania biletu lotniczego, autokarowego, promowego

Dzięki ubezpieczeniu bagażu podróżnego ochroną objęty będzie Twój sprzęt komputerowy (np. laptop), fotograficzny oraz audio-video.

Zawsze możesz dostosować ubezpieczenie do swoich potrzeb i poszerzyć je o ryzyka związane z wyczynowym uprawianiem sportu, uprawianiem sportów zimowych, sportami ekstremalnymi, sportami wysokiego ryzyka, pracą fizyczną za granicą czy następstwami chorób przewlekłych i nowotworowych.

 

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie

Indywidualne Terminowe Ubezpieczenie na Życie dba o bezpieczeństwo finansowe Twoich bliskich. Nie martw się o ich los – gdyby zabrakło im Ciebie, nie zabraknie im środków do życia.

Ubezpieczenie to jest niezwykle atrakcyjną ofertą – za niewielką składkę uzyskuje się duże sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczony może rozszerzyć zakres ochrony o umowy dodatkowe:

 • Ubezpieczenie na wypadek wystąpienia ciężkiej choroby
 • Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu
 • Ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznych
 • Ubezpieczenie na wypadek trwałego kalectwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem
 • Ubezpieczenie na wypadek śmierci w skutek nieszczęśliwego wypadku
 • Ubezpieczenie na wypadek braku możliwości opłacania składki przez ubezpieczonego na skutek trwałej niezdolności do pracy

signal iduna